Banner

Uszkodzone, powypadkowe pojazdy 2018 r. TOYOTA PRIUS C 1.5L 4
Numer pojazdu # 41578548

Szukacie Państwo zdjęć tego pojazdu?

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dostępem do wszystkich zdjęć i historii tego pojazdu, to należy dokonać zakupu raportu pojazdu u naszego partnera biznesowego.

Tylko $8.99 za raport!


Informacje dotyczące pojazdu
Marka pojazdu: TOYOTA
Model pojazdu: PRIUS C
Numer pojazdu: 41578548
Orientacyjna cena pojazdu (bezwypadkowego) ACV - oznacza szacunkową wartość rynkową pojazdu w stanie nieuszkodzonym, wskazaną przez Sprzedającego w momencie przekazania pojazdu do Domu Aukcyjnego Copart. Jeżeli pojazd jest uszkodzony, to ACV wskazuje szacunkową wartość pojazdu przed uszkodzeniem. Ceny detaliczne (rynkowe) pojazdów mogą być pobrane ze strony internetowej Kelley Blue Book (www.kbb.com) oraz innych źródeł w Internecie. Szacunkowa kwota przy każdym pojeździe jest podawana tylko w celach informacyjnych. Dom Aukcyjny Copart nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podaną szacunkową cenę pojazdów. Cena pojazdu: $22,372
Orientacyjny koszt naprawy pojazdu wg stawek serwisu w USA - jest to przewidywalny koszt naprawy pojazdu podany przez Sprzedającego w systemie Domu Aukcyjnego Copart. Koszty naprawy podane przez Sprzedającego do systemu Domu Aukcyjnego Copart mogą się różnić od rzeczywistego kosztu naprawy pojazdu. Dostępność części, koszt roboczogodziny itd. mają znaczący wpływ na koszt naprawy pojazdu. W celu skalkulowania kosztu naprawy Dom Aukcyjny Copart radzi każdemu Uczestnikowi licytacji dokładnie ocenić uszkodzenia pojazdu. Wartość ta podawana jest wyłącznie w celach informacyjnych. Dom Aukcyjny Copart nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość tej informacji. Koszt naprawy pojazdu: $18,622
Stan wydania TITLE: WV
Typ dowodu rejestracyjnego TITLE potwierdza własność pojazdu i jest przekazywany Kupującemu. Każdy stan w USA wydaje wiele różnych dokumentów potwierdzających prawa własności pojazdu. Każdy rodzaj dokumentu daje właścicielowi pewne prawo własności, czy też nakłada na niego obowiązki bądź ograniczenia. Użytkownicy - Klienci kupujący powinni sprawdzić typ dowodu rejestracyjnego TITLE pojazdu przed przestąpieniem do licytacji. Każdy stan posiada informacje w tej sprawie na swoich stronach internetowych. Niektóre pojazdy z określonymi typami dowodów rejestracyjnych TITLE nie mogą być licytowane przez zwykłych Użytkowników, gdyż wymaga to specjalnej licencji. Dowód rejestracyjny TITLE - są to dokument potwierdzający prawo własności danego pojazdu i w żaden sposób nie prezentują jego historii. Historię dowodu rejestracyjnego TITLE każdego pojazdu można sprawdzić poprzez firmy takie jak AutoCheck (www.autocheck.com) itd. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy na naszej stronie internetowej w menu Wyszukiwanie pojazdów kliknąć na zakładkę Przydatne informacje dla Klientów. Rodzaj TITLE: SALVAGE CERTIFICATE
Kody licznika przebiegu pojazdu są pokazane w celu odzwierciedlenia prawidłowości odczytu licznika.
 • A - ACTUAL - Aktualny - oznacza, że odczyt licznika najprawdopodobniej odzwierciedla aktualny przebieg pojazdu.
 • E - EXEMPT - Nieaktualny - oznacza, że zgodnie z Prawem Federalnym w USA kod stanu licznika nie jest wymagany przy danej licytacji.
 • N - NOT ACTUAL - Nieaktualny - oznacza, że stan licznika nie odzwierciedla prawidłowo przebiegu pojazdu lub nie jest możliwe jego ustalenie.
 • X - EXCEEDS MECHANICAL LIMITS - Nieaktualny - oznacza, że prawdziwy przebieg pojazdu nie może być określony, gdyż przekroczył on pojemność licznika - innymi słowami licznik "się przekręcił".
Przebieg w milach:
15,714 - Aktualny
Kody uszkodzeń pojazdu są używane, aby wskazać na znane uszkodzenia pojazdu. Kody uszkodzeń są wymienione jako uszkodzenia główne (1) oraz uszkodzenia drugorzędne (2). Obydwa kody uszkodzeń dają informację o stanie pojazdu. Żaden z nich nie powinien być uważany za bardziej znaczący.
 • AO - ALL OVER - ZE WSZYSTKICH STRON
 • BC - BIOHAZARDOUS/CHEMICAL - BIOZANIECZYSZCZENIA
 • BE - BURN - ENGINE - POŻAR SILNIKA
 • BI - BURN - INTERIOR - POŻAR WNĘTRZE
 • BN - BURN - POŻAR
 • CC - CASH FOR CLUNKERS - W ROZLICZENIE ZA NOWY POJAZD
 • FD - FRAME DAMAGE REPORTED - USZKODZENIE RAMY
 • FR - FRONT END - USZKODZENIE Z PRZODU
 • HL - HAIL - USZKODZENIE PRZEZ GRAD
 • MC - MECHANICAL - USZKODZENIE MECHANICZNE
 • MN - MINOR DENTS/SCRATCHES - DROBNE WGNIECENIA/ZADRAPANIA
 • NO - NORMAL WEAR - ŚLADY UŻYTKOWANIA
 • PR - PARTIAL/INCOMPLETE REPAIR - CZĘŚCIOWA NAPRAWA/NIEDOKOŃCZONA NAPRAWA
 • PV - PREVIOUS REPAIR - WCZEŚNIEJ NAPRAWIANY
 • RJ - REJECTED REPAIR - ODWOŁANY REMONT
 • RO - ROLLOVER - PO PRZEWRÓCENIU
 • RR - REAR END - USZKODZENIE Z TYŁU
 • SD - SIDE - USZKODZENIE Z BOKU
 • ST - STRIPPED - ROZMONTOWANY/ZDEKOMPLETOWANY
 • TP - TOP/ROOF - USZKODZONY DACH
 • UK - UNKNOWN - USZKODZENIE NIEZNANE
 • UN - UNDERCARRIAGE - USZKODZENIE POD DNEM
 • VI - MISSING/ALTERED VIN - BRAK/ZMIANA NUMERU VIN
 • VN - VANDALISM - AKT WANDALIZMU
 • VP - REPLACED VIN - ZMIANA NUMERU VIN
 • WA - WATER/FLOOD - USZKODZENIE PRZEZ WODĘ/POWÓDŹ
Kody uszkodzeń pojazdu ukazują jedynie zgłoszone lub widoczne uszkodzenia i są ograniczone w swoim opisie. Dom Aukcyjny Copart pobieżnie ocenia stan pojazdu, zatem dokładność kodów uszkodzeń może nie do końca odzwierciedlać wszystkich uszkodzeń pojazdu. Nie zalecamy kierowania się kodami uszkodzeń przy licytowaniu lub wyliczaniu kosztów naprawy. Dom Aukcyjny Copart radzi, aby Licytujący sprawdził dokładnie pojazd przed licytacją.
Rodzaj uszkodzenia:
Uszkodzenie z tyłu
Kody uszkodzeń pojazdu są używane, aby wskazać na znane uszkodzenia pojazdu. Kody uszkodzeń są wymienione jako uszkodzenia główne (1) oraz uszkodzenia drugorzędne (2). Obydwa kody uszkodzeń dają informację o stanie pojazdu. Żaden z nich nie powinien być uważany za bardziej znaczący.
 • AO - ALL OVER - ZE WSZYSTKICH STRON
 • BC - BIOHAZARDOUS/CHEMICAL - BIOZANIECZYSZCZENIA
 • BE - BURN - ENGINE - POŻAR SILNIKA
 • BI - BURN - INTERIOR - POŻAR WNĘTRZE
 • BN - BURN - POŻAR
 • CC - CASH FOR CLUNKERS - W ROZLICZENIE ZA NOWY POJAZD
 • FD - FRAME DAMAGE REPORTED - USZKODZENIE RAMY
 • FR - FRONT END - USZKODZENIE Z PRZODU
 • HL - HAIL - USZKODZENIE PRZEZ GRAD
 • MC - MECHANICAL - USZKODZENIE MECHANICZNE
 • MN - MINOR DENTS/SCRATCHES - DROBNE WGNIECENIA/ZADRAPANIA
 • NO - NORMAL WEAR - ŚLADY UŻYTKOWANIA
 • PR - PARTIAL/INCOMPLETE REPAIR - CZĘŚCIOWA NAPRAWA/NIEDOKOŃCZONA NAPRAWA
 • PV - PREVIOUS REPAIR - WCZEŚNIEJ NAPRAWIANY
 • RJ - REJECTED REPAIR - ODWOŁANY REMONT
 • RO - ROLLOVER - PO PRZEWRÓCENIU
 • RR - REAR END - USZKODZENIE Z TYŁU
 • SD - SIDE - USZKODZENIE Z BOKU
 • ST - STRIPPED - ROZMONTOWANY/ZDEKOMPLETOWANY
 • TP - TOP/ROOF - USZKODZONY DACH
 • UK - UNKNOWN - USZKODZENIE NIEZNANE
 • UN - UNDERCARRIAGE - USZKODZENIE POD DNEM
 • VI - MISSING/ALTERED VIN - BRAK/ZMIANA NUMERU VIN
 • VN - VANDALISM - AKT WANDALIZMU
 • VP - REPLACED VIN - ZMIANA NUMERU VIN
 • WA - WATER/FLOOD - USZKODZENIE PRZEZ WODĘ/POWÓDŹ
Kody uszkodzeń pojazdu ukazują jedynie zgłoszone lub widoczne uszkodzenia i są ograniczone w swoim opisie. Dom Aukcyjny Copart pobieżnie ocenia stan pojazdu, zatem dokładność kodów uszkodzeń może nie do końca odzwierciedlać wszystkich uszkodzeń pojazdu. Nie zalecamy kierowania się kodami uszkodzeń przy licytowaniu lub wyliczaniu kosztów naprawy. Dom Aukcyjny Copart radzi, aby Licytujący sprawdził dokładnie pojazd przed licytacją.
Opis uszkodzenia:
Uszkodzenie z boku
Numer VIN - Vehicle Identification Number - jest to numer identyfikacyjny pojazdu nadawany przez producenta. Numer VIN: JTDKDTB3XJ1604592Nie chcesz kupić kota w worku? Uzyskaj raport z historii pojazdu! Ceny już od $8.99! Nie chcesz kupić kota w worku? Uzyskaj raport z historii pojazdu! Ceny już od $8.99!
Kolor nadwozia pojazdu wymieniony na tej stronie internetowej lub na stronie internetowej serwisu aukcyjnego Copart jest powszechnie znanym kolorem, który w sposób obrazowy opisuje zewnętrzny kolor pojazdu. Oznaczenie koloru na stronie Domu Aukcyjnego Copart - nie jest oznaczeniem koloru producenta, służy raczej do ogólnego opisu koloru pojazdu. Kolor pojazdu: Szary
Silnik - jest to jednostka napędowa pojazdu wskazana przez producenta. Pojemność i typ silnika podawane są zgodnie z numerem VIN sprzedawanego pojazdu. Zalecamy naszym Klientom, aby przed przystąpieniem do licytacji dokładnie sprawdzili określone numerem VIN charakterystyki pojazdu pod kątem oryginalności części oraz wyposażenia. Silnik: 1.5L 4
Napęd - jest to rodzaj napędu pojazdu wskazany przez producenta. Napęd: Na przednie koła
Ilość cylindrów - jest to informacja producenta o ilości cylindrów w silniku. Ilość cylindrów: 4
Rodzaj paliwa - jest to informacja o rodzaju używanego przez dany silnik paliwa określonego numerem VIN sprzedawanego pojazdu. Rodzaj paliwa: Hybryda
Informacje dotyczące aukcji
Aukcja: Serwis aukcyjny Copart
Wskazuje placówki oddziałów Domu Aukcyjnego Copart, w których odbywają się licytacje pojazdów. Aby zobaczyć pełną listę oddziałów Domu Aukcyjnego Copart, kliknij na zakładkę Facilities w pasku głównego menu Member Home na stronie internetowej serwisu aukcyjnego Copart www.copart.com. Miejsce postoju: WV - CHARLESTON
Data sprzedaży pojazdu - jest to data, kiedy odbędzie się wirtualna licytacja VB2 Virtual Sales danego pojazdu. Każdy oddział Domu Aukcyjnego Copart prowadzi licytacje na zasadzie harmonogramu. Aby zapoznać się z harmonogramem licytacji Domu Aukcyjnego Copart należy wejść z głównego menu Member Home na stronie internetowej serwisu aukcyjnego Copart www.copart.com w wyszukiwanie pojazdów Search, po czym kliknąć na zakładkę kalendarza Calendar. Data sprzedaży: Czwartek, 15 listopada
Godzina rozpoczęcia licytacji targów wirtualnych na żywo VB2 Virtual Sales - pokazuje czas kiedy zaczynają się targi wirtualne na żywo VB2 Virtual Sales. Rozpoczęcie licytacji: 16:00 (czasu polskiego)
Status sprzedaży pojazdu odzwierciedla bieżący stan licytowanego pojazdu. Możliwe oznaczenia statusu sprzedaży podajemy niżej:
 • Zwykła licytacja - jest to licytacja pojazdów, na które nie została wyznaczona cena minimalna (Rezerwa). Pojazd zostanie przekazany temu, kto wygra licytację. Kupujący, który wygrał licytację jest zobligowany do nabycia pojazdu.
 • Do zatwierdzenia Sprzedającego - Sprzedający zastrzegł sobie prawo do zatwierdzenia lub do odrzucenia uzyskanej podczas licytacji stawki. Sprzedający ma jeden dzień roboczy do godziny 17:00 czasu PST po zakończeniu licytacji na żywo VB2 Virtual Sales, aby zaakceptować lub odrzucić ostateczną stawkę osiągniętą podczas licytacji. Kupujący, który wygrał licytację jest zobligowany do nabycia pojazdu po upływie terminu dla zatwierdzenia stawki osiągniętej podczas licytacji przez Sprzedającego.
 • Stawka minimalna (Rezerwa) - Sprzedający ustanowił na pojeździe stawkę minimalną (Rezerwę). Jeżeli stawka minimalna nie zostanie osiągnięta podczas targów wirtualnych na żywo VB2 Virtual Sales, Sprzedający ma jeden dzień roboczy do godziny 17:00 czasu PST po zakończeniu licytacji, na zaakceptowanie lub odrzucenie stawki osiągniętej podczas licytacji na żywo VB2 Virtual Sales. Kupujący, który wygrał licytację jest zobligowany do nabycia pojazdu po upływie terminu dla zatwierdzenia stawki osiągniętej podczas licytacji przez Sprzedającego.
Status sprzedaży:
Pure Sale
Numer w kolejce - wskazuje kolejność, w jakiej pojazdy będą sprzedawane podczas targów wirtualnych w systemie VB2Sales. Targi z dużą ilością pojazdów będą podzielone na kilka linii.
Numer licytacji Opis Linia
1-500 Pojazdy na chodzie A
501-600 Samochody z wypożyczalni  A
601-700 Motocykle A
701-800 Łodzie/Skutery wodne/Pojazdy wodne A
801-900 Ciężki sprzęt A
901-1000 Pojazdy rekreacyjne A
1001-1100 Przedmioty, sprzedawany przez osoby prywatne A
1101-2000 Uszkodzone pojazdy A
2001-2200 Pojazdy na chodzie B
2201-3000 Uszkodzone pojazdy B
3001-4000 Uszkodzone pojazdy C
4001-5000 Uszkodzone pojazdy D
5001-6000 Uszkodzone pojazdy E
Numer w kolejce:
1,158
Wszystkie pojazdy sprzedawane są bez gwarancji.
POJAZD JUŻ ZOSTAŁ SPRZEDANY!

Mamy wiele podobnych pojazdów na sprzedaż.
Wystarczy kliknąć Szukaj podobne pojazdy,
aby wyświetlić ich aktualną listę.


Szukaj podobne pojazdyPrzydatne informacje
dla Klientów
© 2009–2019 ING Solutions LLC - Zarejestrowany Broker Domu Aukcyjnego Copart. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki handlowe i marki są własnością ich prawowitych właścicieli. Copart™ jest znakiem handlowym Copart Inc., Fairfield, California. BIDUX™ jest znakiem handlowym BIDUX LLC., Newark, New Jersey. Użycie treści z tej strony internetowej wymaga pozwolenia zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie i Polityce Prywatności.


Biuro Obsługi Klienta: +1 786-866-9344. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 5:00 AM - 6:00 PM (czasu EST).
Biuro Obsługi Klienta: +48-789-10-13-33. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00 (czasu polskiego).
Biuro Obsługi Klienta: +48-500-33-11-31. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00 (czasu polskiego).