Banner

Uszkodzone, powypadkowe pojazdy 2006 r. HARLEY-DAVIDSON FLHTCUI 1.5L 2
Numer pojazdu # 22902976

Szukacie Państwo zdjęć tego pojazdu?

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dostępem do wszystkich zdjęć i historii tego pojazdu, to należy dokonać zakupu raportu pojazdu u naszego partnera biznesowego.

Tylko $8.99 za raport!


Informacje dotyczące pojazdu
Marka pojazdu: HARLEY-DAVIDSON
Model pojazdu: FLHTCUI
Numer pojazdu: 22902976
Orientacyjna cena pojazdu (bezwypadkowego) ACV - oznacza szacunkową wartość rynkową pojazdu w stanie nieuszkodzonym, wskazaną przez Sprzedającego w momencie przekazania pojazdu do Domu Aukcyjnego Copart. Jeżeli pojazd jest uszkodzony, to ACV wskazuje szacunkową wartość pojazdu przed uszkodzeniem. Ceny detaliczne (rynkowe) pojazdów mogą być pobrane ze strony internetowej Kelley Blue Book (www.kbb.com) oraz innych źródeł w Internecie. Szacunkowa kwota przy każdym pojeździe jest podawana tylko w celach informacyjnych. Dom Aukcyjny Copart nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podaną szacunkową cenę pojazdów. Cena pojazdu: $12,625
Orientacyjny koszt naprawy pojazdu wg stawek serwisu w USA - jest to przewidywalny koszt naprawy pojazdu podany przez Sprzedającego w systemie Domu Aukcyjnego Copart. Koszty naprawy podane przez Sprzedającego do systemu Domu Aukcyjnego Copart mogą się różnić od rzeczywistego kosztu naprawy pojazdu. Dostępność części, koszt roboczogodziny itd. mają znaczący wpływ na koszt naprawy pojazdu. W celu skalkulowania kosztu naprawy Dom Aukcyjny Copart radzi każdemu Uczestnikowi licytacji dokładnie ocenić uszkodzenia pojazdu. Wartość ta podawana jest wyłącznie w celach informacyjnych. Dom Aukcyjny Copart nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość tej informacji. Koszt naprawy pojazdu: $3,421
Stan wydania TITLE: SC
Typ dowodu rejestracyjnego TITLE potwierdza własność pojazdu i jest przekazywany Kupującemu. Każdy stan w USA wydaje wiele różnych dokumentów potwierdzających prawa własności pojazdu. Każdy rodzaj dokumentu daje właścicielowi pewne prawo własności, czy też nakłada na niego obowiązki bądź ograniczenia. Użytkownicy - Klienci kupujący powinni sprawdzić typ dowodu rejestracyjnego TITLE pojazdu przed przestąpieniem do licytacji. Każdy stan posiada informacje w tej sprawie na swoich stronach internetowych. Niektóre pojazdy z określonymi typami dowodów rejestracyjnych TITLE nie mogą być licytowane przez zwykłych Użytkowników, gdyż wymaga to specjalnej licencji. Dowód rejestracyjny TITLE - są to dokument potwierdzający prawo własności danego pojazdu i w żaden sposób nie prezentują jego historii. Historię dowodu rejestracyjnego TITLE każdego pojazdu można sprawdzić poprzez firmy takie jak AutoCheck (www.autocheck.com) itd. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy na naszej stronie internetowej w menu Wyszukiwanie pojazdów kliknąć na zakładkę Przydatne informacje dla Klientów. Rodzaj TITLE: SALVAGE TITLE
Kody licznika przebiegu pojazdu są pokazane w celu odzwierciedlenia prawidłowości odczytu licznika.
 • A - ACTUAL - Aktualny - oznacza, że odczyt licznika najprawdopodobniej odzwierciedla aktualny przebieg pojazdu.
 • E - EXEMPT - Nieaktualny - oznacza, że zgodnie z Prawem Federalnym w USA kod stanu licznika nie jest wymagany przy danej licytacji.
 • N - NOT ACTUAL - Nieaktualny - oznacza, że stan licznika nie odzwierciedla prawidłowo przebiegu pojazdu lub nie jest możliwe jego ustalenie.
 • X - EXCEEDS MECHANICAL LIMITS - Nieaktualny - oznacza, że prawdziwy przebieg pojazdu nie może być określony, gdyż przekroczył on pojemność licznika - innymi słowami licznik "się przekręcił".
Przebieg w milach:
46,855 - Aktualny
Kody uszkodzeń pojazdu są używane, aby wskazać na znane uszkodzenia pojazdu. Kody uszkodzeń są wymienione jako uszkodzenia główne (1) oraz uszkodzenia drugorzędne (2). Obydwa kody uszkodzeń dają informację o stanie pojazdu. Żaden z nich nie powinien być uważany za bardziej znaczący.
 • AO - ALL OVER - ZE WSZYSTKICH STRON
 • BC - BIOHAZARDOUS/CHEMICAL - BIOZANIECZYSZCZENIA
 • BE - BURN - ENGINE - POŻAR SILNIKA
 • BI - BURN - INTERIOR - POŻAR WNĘTRZE
 • BN - BURN - POŻAR
 • CC - CASH FOR CLUNKERS - W ROZLICZENIE ZA NOWY POJAZD
 • FD - FRAME DAMAGE REPORTED - USZKODZENIE RAMY
 • FR - FRONT END - USZKODZENIE Z PRZODU
 • HL - HAIL - USZKODZENIE PRZEZ GRAD
 • MC - MECHANICAL - USZKODZENIE MECHANICZNE
 • MN - MINOR DENTS/SCRATCHES - DROBNE WGNIECENIA/ZADRAPANIA
 • NO - NORMAL WEAR - ŚLADY UŻYTKOWANIA
 • PR - PARTIAL/INCOMPLETE REPAIR - CZĘŚCIOWA NAPRAWA/NIEDOKOŃCZONA NAPRAWA
 • PV - PREVIOUS REPAIR - WCZEŚNIEJ NAPRAWIANY
 • RJ - REJECTED REPAIR - ODWOŁANY REMONT
 • RO - ROLLOVER - PO PRZEWRÓCENIU
 • RR - REAR END - USZKODZENIE Z TYŁU
 • SD - SIDE - USZKODZENIE Z BOKU
 • ST - STRIPPED - ROZMONTOWANY/ZDEKOMPLETOWANY
 • TP - TOP/ROOF - USZKODZONY DACH
 • UK - UNKNOWN - USZKODZENIE NIEZNANE
 • UN - UNDERCARRIAGE - USZKODZENIE POD DNEM
 • VI - MISSING/ALTERED VIN - BRAK/ZMIANA NUMERU VIN
 • VN - VANDALISM - AKT WANDALIZMU
 • VP - REPLACED VIN - ZMIANA NUMERU VIN
 • WA - WATER/FLOOD - USZKODZENIE PRZEZ WODĘ/POWÓDŹ
Kody uszkodzeń pojazdu ukazują jedynie zgłoszone lub widoczne uszkodzenia i są ograniczone w swoim opisie. Dom Aukcyjny Copart pobieżnie ocenia stan pojazdu, zatem dokładność kodów uszkodzeń może nie do końca odzwierciedlać wszystkich uszkodzeń pojazdu. Nie zalecamy kierowania się kodami uszkodzeń przy licytowaniu lub wyliczaniu kosztów naprawy. Dom Aukcyjny Copart radzi, aby Licytujący sprawdził dokładnie pojazd przed licytacją.
Rodzaj uszkodzenia:
Drobne wgniecenia
Numer VIN - Vehicle Identification Number - jest to numer identyfikacyjny pojazdu nadawany przez producenta. Numer VIN: 1HD1FCW176Y677978Nie chcesz kupić kota w worku? Uzyskaj raport z historii pojazdu! Ceny już od $8.99! Nie chcesz kupić kota w worku? Uzyskaj raport z historii pojazdu! Ceny już od $8.99!
Kolor nadwozia pojazdu wymieniony na tej stronie internetowej lub na stronie internetowej serwisu aukcyjnego Copart jest powszechnie znanym kolorem, który w sposób obrazowy opisuje zewnętrzny kolor pojazdu. Oznaczenie koloru na stronie Domu Aukcyjnego Copart - nie jest oznaczeniem koloru producenta, służy raczej do ogólnego opisu koloru pojazdu. Kolor pojazdu: Czarny
Silnik - jest to jednostka napędowa pojazdu wskazana przez producenta. Pojemność i typ silnika podawane są zgodnie z numerem VIN sprzedawanego pojazdu. Zalecamy naszym Klientom, aby przed przystąpieniem do licytacji dokładnie sprawdzili określone numerem VIN charakterystyki pojazdu pod kątem oryginalności części oraz wyposażenia. Silnik: 1.5L 2
Napęd - jest to rodzaj napędu pojazdu wskazany przez producenta. Napęd: Na tylne koła
Ilość cylindrów - jest to informacja producenta o ilości cylindrów w silniku. Ilość cylindrów: 2

Pojazd uruchamia się

Sprawdzenie pracy silnika oraz ruchu pojazdu

W momencie przybycia pojazdu na plac Domu Aukcyjnego Copart, przedstawiciele Domu Aukcyjnego Copart sprawdzili, że: (1) silnik się uruchamia, (2) można włączyć bieg, (3) pojazd może poruszać się na biegu do przodu o własnej mocy. Dom Aukcyjny Copart nie daje żadnych gwarancji, obietnic czy deklaracji, że pojazd jest zdatny do eksploatacji na drogach publicznych oraz, że pojazd jest dopuszczony do poruszania się po szosach. Dom Aukcyjny nie daje żadnych gwarancji, obietnic czy deklaracji, że: (1) pojazd się uruchomi, (2) będzie zdatny do kierowania, (3) będzie przemieszczać się na biegu do przodu w momencie wydania pojazdu z placu Domu Aukcyjnego Copart. Odpowiedzialność za sprawdzenie, wydanie jakichkolwiek potwierdzeń, przeprowadzenie inspekcji czy ekspertyzy technicznej, przed udziałem w licytacji leży po stronie Kupującego. Po wydaniu pojazdu z terenu placu Domu Aukcyjnego Copart, Kupujący przejmuje pojazd w takim stanie, w jakim on się znajduje.

 

Silnik można uruchomić

Program uruchomienia silnika

W momencie przybycia pojazdu na plac Domu Aukcyjnego Copart, przedstawiciele Domu Aukcyjnego Copart sprawdzili, że: (1) silnik się uruchamia, (2) silnik pracuje na biegu jałowym. Dom Aukcyjny Copart nie daje żadnych gwarancji, obietnic czy deklaracji, że: (1) silnik się uruchomi, (2) silnik będzie pracować na biegu jałowym w momencie wydania pojazdu z placu Domu Aukcyjnego Copart. Odpowiedzialność za sprawdzenie, wydanie jakichkolwiek potwierdzeń, przeprowadzenie inspekcji czy ekspertyzy technicznej, przed udziałem w licytacji, leży po stronie Kupującego. Po wydaniu pojazdu z terenu placu Domu Aukcyjnego Copart, Kupujący przejmuje pojazd w takim stanie, w jakim on się znajduje.

 

Obsługa przedsprzedażna pojazdu

Przygotowanie pojazdu do sprzedaży

Symbol Obsługa przedsprzedażna pojazdu w opisie pojazdu oznacza, że: (1) Dom Aukcyjny Copart, z polecenia Sprzedającego, przygotował dany pojazd do sprzedaży, czyli np. pojazd został umyty, odkurzony lub pokryty powłoką zabezpieczającą, (2) pojazd, który został wybrany przez Dom Aukcyjny Copart w ramach tego programu do przeprowadzenia w/w działań, w celu uzyskania jak najwyższej możliwej ceny. Ta ikona nie jest gwarancją przeprowadzenia działań mających na celu przygotowanie do sprzedaży, ale raczej wskazuje na to, że pojazdy objęte tym programem, najprawdopodobniej przeszły takie przygotowania. Odpowiedzialność za sprawdzenie, wydanie jakichkolwiek potwierdzeń, przeprowadzenie inspekcji czy ekspertyzy technicznej, przed udziałem w licytacji, leży po stronie Kupującego. Po wydaniu pojazdu z terenu placu Domu Aukcyjnego Copart, Kupujący przejmuje pojazd w takim stanie, w jakim on się znajduje.

Stan pojazdu:
Pojazd uruchamia się
Notatki - jest to specjalne informacje dodatkowe o pojeździe, które mogą być użyteczne dla Klienta zanim przystąpi do licytacji. Notatki: VEHICLE LOC@ PINE PLAINS LOT
Informacje dotyczące aukcji
Aukcja: Serwis aukcyjny Copart
Wskazuje placówki oddziałów Domu Aukcyjnego Copart, w których odbywają się licytacje pojazdów. Aby zobaczyć pełną listę oddziałów Domu Aukcyjnego Copart, kliknij na zakładkę Facilities w pasku głównego menu Member Home na stronie internetowej serwisu aukcyjnego Copart www.copart.com. Miejsce postoju: SC - COLUMBIA
Data sprzedaży pojazdu - jest to data, kiedy odbędzie się wirtualna licytacja VB2 Virtual Sales danego pojazdu. Każdy oddział Domu Aukcyjnego Copart prowadzi licytacje na zasadzie harmonogramu. Aby zapoznać się z harmonogramem licytacji Domu Aukcyjnego Copart należy wejść z głównego menu Member Home na stronie internetowej serwisu aukcyjnego Copart www.copart.com w wyszukiwanie pojazdów Search, po czym kliknąć na zakładkę kalendarza Calendar. Data sprzedaży: Nie wyznaczona
Wszystkie pojazdy sprzedawane są bez gwarancji.
POJAZD JUŻ ZOSTAŁ SPRZEDANY!

Mamy wiele podobnych pojazdów na sprzedaż.
Wystarczy kliknąć Szukaj podobne pojazdy,
aby wyświetlić ich aktualną listę.


Szukaj podobne pojazdy


Sprawdź podobne dostępny pojazdy
2006 HARLEY-DAVIDSON FLHTCUI 2
Miejsce postoju: TN - KNOXVILLE
Data sprzedaży: Nie wyznaczona
Rodzaj TITLE: SALVAGE CERTIFICATE
2006 HARLEY-DAVIDSON FLHTCUI 2
Miejsce postoju: FL - TAMPA SOUTH
Data sprzedaży: Nie wyznaczona
Rodzaj TITLE: SALVAGE TITLE/REBUILDABLE
2006 HARLEY-DAVIDSON FLHTCUI 2
Miejsce postoju: AR - LITTLE ROCK
Data sprzedaży: Nie wyznaczona
Rodzaj TITLE: CLEAN TITLE
2006 HARLEY-DAVIDSON FLHTCUI 2
Miejsce postoju: TX - CRASHEDTOYS DALLAS
Data sprzedaży: 20/18/0221
Rodzaj TITLE: SALVAGE VEHICLE TITLE

Przydatne informacje
dla Klientów
© 2009–2018 ING Solutions LLC - Zarejestrowany Broker Domu Aukcyjnego Copart. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki handlowe i marki są własnością ich prawowitych właścicieli. Copart™ jest znakiem handlowym Copart Inc., Fairfield, California. BIDUX™ jest znakiem handlowym BIDUX LLC., Newark, New Jersey. Użycie treści z tej strony internetowej wymaga pozwolenia zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie i Polityce Prywatności.


Biuro Obsługi Klienta: +1 786-866-9344. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 5:00 AM - 6:00 PM (czasu EST).
Biuro Obsługi Klienta: +48-789-10-13-33. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00 (czasu polskiego).
Biuro Obsługi Klienta: +48-500-33-11-31. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00 (czasu polskiego).