Banner

Jak kupować pojazdy na aukcji samochodowej Copart w USA?


   Jak kupować pojazdy na aukcji samochodowej Copart w USA?


Rejestracja
Czytaj więcej

 1. Zarejestruj się na naszej stronie internetowej.
 2. Wpłać zwrotny depozyt w wysokości 400,00 USD.
 3. Odbierz e-mail z informacją o dostępie do licytacji.

Udział w aukcji
Czytaj więcej

 1. Zaloguj się na Copart.com, jako Użytkownik.
 2. Wyszukaj interesujący pojazd.
 3. Złóż swoją ofertę.
 4. Wylicytuj pojazd.

Płatność
Czytaj więcej

 1. Odbierz pocztę e-mail z informacją od Domu Aukcyjnego Copart i fakturą od ING Solutions | EasyExport.us.
 2. Dokonaj zapłaty za fakturę w terminie 2 dni roboczych.

Transport pojazdu
Czytaj więcej

 1. Zamów usługę transportową w ING Solutions | EasyExport.us lub sam odbierz pojazd z placówki Domu Aukcyjnego Copart.
 

 

 

Jak kupować?

Krok 1: Rejestracja

Proces rejestracji

Nasz proces rejestracyjny jest bardzo prosty i szybki. Wystarczy wypełnić Formularz rejestracyjny na naszej stronie internetowej.
W trakcie procesu należy wybrać preferowany rodzaj rejestracji - Rejestracja Tymczasowa (jednorazowa - na okres 30-u dni) lub Rejestracja Stała (wielokrotna - uprawniająca do zakupu nieograniczonej ilości pojazdów w ciągu roku).

 • Jeżeli Państwo mają zamiar kupić tylko jeden pojazd w okresie 30-u dni (rejestracja jednorazowa), to opłata rejestracyjna nie jest pobierana. W załączniku wiadomości mailowej, którą Państwo otrzymacie, przesłany zostanie INVOICE na depozyt gwarancyjny. Licytujący dokonuje jedynie opłaty depozytowej w wysokości 10% kwoty, za którą zamierza nabyć prawo do udziału w wybranej licytacji, lecz nie mniejszej niż 400,00 USD. Po zaksięgowaniu wyżej wymienionej wpłaty, Hasło Dostępu oraz Nazwa Użytkownika (sześciocyfrowy numer Klienta) będą wysłane pod wskazany adres e-mail. Jak tylko oplata zostanie zaksięgowana, będą mogli Państwo przystąpić do udziału w licytacjach Domu Aukcyjnego Copart. Dla uczestniczenia w licytacjach konieczne jest przesłanie kopii swojego dokumentu tożsamości pod wskazany numer faxu: +1-786-513-58-88 lub na adres e-mail: info@easyexport.us. Po wygraniu licytacji należy zalogować się na naszej stronie internetowej na swoje Konto Klienta, po czym pobrać Formularz „Pełnomocnictwo do nabycia pojazdu” (Power of Attorney - POA) w języku angielskim, wypełnić go, podpisać i odesłać na ww. numer faxu lub adres e-mail. Są to procedury jednorazowe;
 • Jeżeli Państwo zamierzacie kupować nieograniczoną ilość pojazdów, to należy dokonać jednorazowej opłaty rejestracyjnej na okres roku. W załączniku wiadomości mailowej, którą Państwo otrzymacie, przesłany zostanie INVOICE na depozyt gwarancyjny i opłatę rejestracyjną. Licytujący dokonuje opłaty depozytowej w wysokości 10% kwoty, za którą zamierza nabyć prawo do udziału w wybranej licytacji, lecz nie mniejszej niż 400,00 USD oraz opłaty rejestracyjnej w wysokości 150,00 USD. Po zaksięgowaniu wyżej wymienionych wpłat, Hasło Dostępu oraz Nazwa Użytkownika (sześciocyfrowy numer Klienta) będą wysłane pod wskazany adres e-mail. Jak tylko opłaty zostaną zaksięgowane, będą mogli Państwo przystąpić do udziału w licytacjach Domu Aukcyjnego Copart. Dla uczestniczenia w licytacjach konieczne jest przesłanie kopii swojego dokumentu tożsamości pod wskazany numer faxu: +1-786-513-58-88 lub na adres e-mail: info@easyexport.us. Po wygraniu licytacji należy zalogować się na naszej stronie internetowej na swoje Konto Klienta, po czym pobrać Formularz „Pełnomocnictwo do nabycia pojazdu” (Power of Attorney - POA) w języku angielskim, wypełnić go, podpisać i odesłać na ww. numer faxu lub adres e-mail. Są to procedury jednorazowe.

Dokument tożsamości wymagany do rejestracji

 • Rezydenci USA mogą wysłać nam kopię prawa jazdy lub innego wydanego przez Urząd Stanu w USA dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 • Osoby nie będące rezydentami USA powinny wysłać wypełniony, podpisany Formularz „Pełnomocnictwo do nabycia pojazdu” (Power of Attorney - POA) w języku angielskim i kopię dokumentu tożsamości. Wypełniony Formularz „Pełnomocnictwo do nabycia pojazdu” (Power of Attorney - POA) należy podpisać i wraz z kopią dokumentu tożsamości przesłać pod wskazany numer faxu: +1-786-513-58-88 lub na adres e-mail: info@easyexport.us.

Rodzaje rejestracji

Dla Państwa wygody wprowadziliśmy dwa rodzaje rejestracji - Tymczasową i Stałą.

Rejestracja Tymczasowa (jednorazowa - na okres 30-u dni) jest darmowa. Oznacza to, że nie ponoszą Państwo żadnej opłaty rejestracyjnej i mają prawo do zakupu w tym okresie tylko i wyłącznie jednego pojazdu. Wymagany jest jedynie depozyt gwarancyjny w wysokości 10% kwoty, za którą zamierzacie Państwo nabyć prawo do udziału w wybranej licytacji, lecz nie mniejszej niż 400,00 USD, który można wycofać w dowolnym momencie. Depozyt gwarancyjny może być zwrócony w każdej chwili w ciągu 7-u dni roboczych od daty przesłania pisemnego wniosku o jego zwrot na adres: info@easyexport.us. We wniosku powinny znajdować się wszystkie dane Klienta: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, kwota i data wpłacenia depozytu. Można również zalogować się na naszej stronie internetowej na swoje Konto Klienta, po czym kliknąć na ikonę Deposit Refund i wypełnić Formularz zwrotu depozytu gwarancyjnego. Rejestracja Tymczasowa jest ważna przez okres 30-u dni i może być dokonana jednorazowo. W tym czasie mogą Państwo korzystać z bazy danych serwisu aukcyjnego Copart i nabyć tylko jeden wybrany pojazd.

Rejestrację Tymczasową (jednorazową - na okres 30-u dni) mogą Państwo w każdej chwili zmienić na Rejestrację Stałą (roczną - na okres jednego roku) poprzez wpłacenie kwoty 150,00 USD tytułem opłaty rejestracyjnej na okres jednego roku. Można tego dokonać w dowolnym momencie klikając tutaj. Depozyt gwarancyjny może być zwrócony w każdej chwili w ciągu 7-u dni roboczych od daty przesłania pisemnego wniosku o jego zwrot na adres: info@easyexport.us. We wniosku powinny znajdować się wszystkie dane Klienta: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, kwota i data wpłacenia depozytu. Można również zalogować się na naszej stronie internetowej na swoje Konto Klienta, po czym kliknąć na ikonę Deposit Refund i wypełnić Formularz zwrotu depozytu gwarancyjnego.

Rejestracja Stała zapewnia pełny dostęp do serwisu aukcyjnego Copart i licytowanie nieograniczonej ilości pojazdów przez okres jednego roku. Dodatkowo, jako Klient posiadający Rejestrację Stałą otrzymują Państwo nieograniczony dostęp do raportu historii pojazdów VINinspect (wszelkiego rodzaju) - pod warunkiem, że figuruje ona w naszej bazie danych. Ten rodzaj rejestracji wymaga wniesienia opłaty rejestracyjnej w wysokości 150,00 USD oraz początkowego depozytu gwarancyjnego w wysokości 10% kwoty, za którą zamierzacie Państwo nabyć prawo do udziału w wybranej licytacji, lecz nie mniejszej niż 400,00 USD. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku, natomiast depozyt gwarancyjny można wycofać w dowolnym momencie. Depozyt gwarancyjny może być zwrócony w każdej chwili w ciągu 7-u dni roboczych od daty przesłania pisemnego wniosku o jego zwrot na adres: info@easyexport.us. We wniosku powinny znajdować się wszystkie dane Klienta: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, kwota i data wpłacenia depozytu. Można również zalogować się na naszej stronie internetowej na swoje Konto Klienta, po czym kliknąć na ikonę Deposit Refund i wypełnić Formularz zwrotu depozytu gwarancyjnego.

Depozyt gwarancyjny

Depozyt gwarancyjny spełnia rolę wadium i powinien wynosić 10% kwoty, za którą zamierzacie Państwo nabyć prawo do udziału w wybranej licytacji, lecz nie mniej niż 400,00 USD. W momencie rejestracji mogą Państwo wpłacić jedynie początkowy depozyt gwarancyjny wynoszący 400,00 USD - kwota ta pozwala licytować do 4.000,00 USD. Po zakończeniu procesu rejestracyjnego możecie Państwo licytować powyżej 4.000,00 USD wyłącznie po zwiększeniu depozytu gwarancyjnego klikając tutaj. Płatności można dokonać za pomocą karty płatniczej, karty kredytowej, poprzez system PayPal lub przelewem bankowym. Prosimy o podanie Nazwy Użytkownika User ID (sześciocyfrowy numer Klienta) celem przyspieszenia identyfikacji dokonanej płatności.

W przypadku, jeżeli posiadają Państwo Stałą Rejestrację na okres roku i chcą licytować jednocześnie więcej niż jeden pojazd, to wówczas wymagane jest posiadanie w depozycie gwarancyjnym co najmniej 400,00 USD na każdy pojazd, który planujecie Państwo licytować.

Przykład: Jeżeli zamierzacie Państwo licytować dwa pojazdy w tym samym czasie, to w takim przypadku należy posiadać co najmniej 800,00 USD w depozycie gwarancyjnym. To pozwoli na licytowanie do 4.000,00 USD na każdy pojazd lub do 8.000,00 USD łącznie na oba pojazdy. Jeżeli zechcecie Państwo licytować na kwotę wyższą niż 8.000,00 USD przy obu pojazdach, to musicie Państwo zwiększyć depozyt gwarancyjny do kwoty wynoszącej co najmniej 10% kwoty ogółem, do której zamierzają Państwo uczestniczyć w wybranej licytacji. Podobnie jest w przypadku równoległej licytacji 3 pojazdów. Depozyt powinien wynosić wówczas co najmniej 1.200,00 USD. Pozwoli to na licytowanie trzech pojazdów do kwoty 4.000,00 USD każdy lub do wartości łącznej licytowanych pojazdów w kwocie 12.000,00 USD. 

Uwaga! Depozyt gwarancyjny nie może być użyty do zapłaty należności za wylicytowany pojazd w części lub w całości. Depozyt gwarancyjny spełnia rolę wadium. Depozyt gwarancyjny może być zwrócony w każdej chwili na żądanie Klienta, pod warunkiem, że nie posiadają Państwo żadnych transakcji w toku lub zaległości finansowych za wylicytowany pojazd.

Jak zażądać zwrotu depozytu gwarancyjnego?

Jeżeli zechcecie Państwo wycofać swój depozyt gwarancyjny w części lub w całości, wystarczy przesłać do nas pisemny wniosek na adres: info@easyexport.us. We wniosku powinny znajdować się wszystkie dane Klienta: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, kwota i data wpłacenia depozytu. Można również zalogować się na naszej stronie internetowej na swoje Konto Klienta, po czym kliknąć na ikonę Deposit Refund i wypełnić Formularz zwrotu depozytu gwarancyjnego. Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że zwrot depozytu gwarancyjnego na konto bankowe Klienta może nastąpić wyłącznie pod warunkiem zakończenia wszystkich transakcji i uregulowania wszelkich należności. Zazwyczaj zwrot depozytu gwarancyjnego trwa do 7-u dni roboczych i następuje na to samo konto bankowe, z którego został wysłany.

Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że zwrot depozytu gwarancyjnego na konto bankowe Klienta może nastąpić wyłącznie pod warunkiem zakończenia wszystkich transakcji i uregulowania wszelkich należności. Zazwyczaj zwrot depozytu gwarancyjnego trwa do 7-u dni roboczych i następuje na to samo konto bankowe, z którego został wpłacony.

Depozyty gwarancyjne wpłacone za pomocą karty płatniczej/kredytowej lub systemu PayPal i trwające ponad 60-u dni zostają zwrócone na terenie USA lub Kanady w formie czeku bankowego. Czek jest wysyłany pocztą w terminie 10-u dni.

Rezydenci z innych krajów otrzymują zwrot depozytu gwarancyjnego przelewem bankowym. Po dokonaniu zwrotu całości depozytu gwarancyjnego Konto Klienta zostaje zamknięte. Klienci ze Stałą Rejestracją muszą posiadać depozyt w wysokości przynajmniej 400,00 USD, aby ich Konto Klienta pozostało nadal aktywne. W celu utrzymania aktywnego Konta Klienta przewidziano opcję częściowego wycofania depozytu gwarancyjnego z pozostawieniem minimum 400,00 USD.

Krok 2: Wyszukiwanie pojazdu

Wyszukiwanie pojazdu

Po zakończeniu rejestracji i aktywacji Konta Klienta otrzymają Państwo pełny dostęp do serwisu aukcyjnego Copart, gdzie można wyszukiwać i licytować uszkodzone pojazdy z całej bazy danych udostępnionej przez Dom Aukcyjny Copart. Wystarczy wejść na stronę internetową Domu Aukcyjnego Copart, aby zalogować się w serwisie aukcyjnym Copart i rozpocząć wyszukiwanie i licytowanie wybranych pojazdów.

Ważne! Jedynymi stanami, w których niemożliwe jest osobiste uczestniczenie w aukcjach (samodzielne licytowanie) jakichkolwiek pojazdów, są stany Wisconsin (WI), Kansas (KS) i Colorado (CO). Udział w aukcjach na terenie tych stanów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem uprawnionych do tego podmiotów. Aby uczestniczyć w licytacji wybranego pojazdu należy na nasz adres e-mail przesłać stosowną dyspozycję ze wskazaniem numeru aukcji (lotu) i swojej maksymalnej stawki.

Ważne! Nie możecie Państwo samodzielnie uczestniczyć w aukcjach pojazdów posiadających dokumenty typu «Salvage» i wystawionych do sprzedaży w placówkach aukcyjnych na terenie stanu Michigan (MI) i Ohio (OH). Udział w aukcjach na terenie tego stanu wymaga pośrednictwa uprawnionych do tego podmiotów. Aby uczestniczyć w licytacji wybranego pojazdu należy na nasz adres e-mail przesłać stosowną dyspozycję ze wskazaniem numeru aukcji (lotu) i swojej maksymalnej stawki. W licytacjach pojazdów z dokumentami typu «Clean» sprzedawanych w placówkach na terenie tych stanów można uczestniczyć samodzielnie.

Ważne! Nie możecie Państwo samodzielnie uczestniczyć w aukcjach pojazdów posiadających rodzaj uszkodzenia «Biohazard/Chemical» «Biozanieczyszczenia» i wystawionych do sprzedaży. Udział w aukcjach tego typu pojazdów wymaga pośrednictwa uprawnionych do tego podmiotów. Aby uczestniczyć w licytacji wybranego pojazdu należy na nasz adres e-mail przesłać stosowną dyspozycję ze wskazaniem numeru aukcji (lotu) i swojej maksymalnej stawki.

Profesjonalny raport

Jeżeli do terminu licytacji wybranego pojazdu zostało co najmniej 12-u dni roboczych, to możecie Państwo za dodatkową opłatą zamówić Profesjonalny Raport ekspertyzy technicznej, zawierający rozszerzony opis stanu pojazdu oraz jego dodatkowe zdjęcia. Aby tego dokonać i zamówić rozszerzoną ekspertyzę techniczną wybranego pojazdu, prosimy wejść na stronę internetową www.autoinspect.us.

Odwiedzanie aukcji Copart

Jeżeli są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem naszego serwisu aukcyjnego, to macie Państwo możliwość osobistego odwiedzenia placówki Domu Aukcyjnego Copart i obejrzenia interesującego Państwa pojazdu. Aby tego dokonać należy zalogować się w jednym z kiosków licytacyjnych aukcji i dokonać rejestracji wybierając opcję numer 4 - Broker Bidder Check-in. Po zalogowaniu się zostaną Państwo poproszeni o podanie odczytanej liczby odwiedzających, aby serwis aukcyjny Copart mógł wydrukować odpowiednią ilość formularzy wejściowych przy recepcji, gdzie będą mogli się Państwo wpisać na aukcję pojazdów. Opłata za osobisty udział w licytacji wynosi 25,00 USD od osoby. Jako osoba biorąca udział w licytacji lub gość mogą Państwo oglądać pojazdy tylko w ciągu okresu podanego w dolnym prawym rogu formularza.

Licytacja pojazdu, który zamierzają Państwo nabyć

Licytacja pojazdu, którego nabyciem jesteście Państwo zainteresowani jest zarówno łatwa, jak i ekscytująca! Wystarczy wejść na stronę internetową Domu Aukcyjnego Copart, załogować się jako Klient serwisu aukcyjnego Copart, znaleźć interesujący Państwa pojazd i dokonać na niego stawki. Istnieją dwa rodzaje stawek: Licytacja Wirtualna Virtual Bidding oraz Stawki Przedwstępne Preliminary Bidding.

Jak działają Targi wirtualne VB2 Virtual Sales w serwisie aukcyjnym Copart?

Dom Aukcyjny Copart jest liderem światowym we wprowadzaniu nowych technologii, mających na celu ulepszenie obrotu używanymi pojazdami. W 1998 roku Copart został pierwszym serwisem aukcyjnym z realnymi lokalizacjami, który umożliwił swoim Klientom licytowanie przez Internet. W 2001 roku Dom Aukcyjny Copart wprowadził funkcję Virtual Bidding, która pozwala Klientom wirtualnie licytować pojazdy w czasie rzeczywistym w trakcie trwania aukcji. W 2003 roku serwis aukcyjny Copart opracował system VB2 Virtual Sales, czyli drugie pokolenie Virtual Bidding - nowy, rewolucyjny produkt do obrotu używanymi/uszkodzonymi pojazdami. Wraz z wprowadzeniem VB2 Virtual Sales serwis aukcyjny Copart stworzył prawdziwą, globalną platformę dla sprzedawców i nabywców pojazdów.

Technologia VB2 Virtual Sales łączy w sobie dwa systemy licytowania - otwarty proces Stawek Przedwstępnych Preliminary Bidding, po którym następują Targi Wirtualne VB2 Virtual Sale. Proces Stawek Przedwstępnych Preliminary Bidding umożliwia Klientom z całego świata przeglądanie ofert i dokonywanie stawek na pojazdy za pośrednictwem kiosków licytacyjnych w oddziałach serwisu aukcyjnego Copart lub za pośrednictwem Internetu. Używając opcji Stawek Przedwstępnych Preliminary Bidding, Klienci wprowadzają maksymalną kwotę, jaką są gotowi zapłacić za wybrany pojazd, a system serwisu aukcyjnego Copart, który nazywa się BID4U (Bid for You), prowadzi licytację w imieniu Klienta do wysokości podanej przez niego stawki. Klienci, których oferta została przebita otrzymają e-mail ze stosowną informacją i mają możliwość ponownego licytowania pojazdu. 

Niezwłocznie po otrzymaniu przez Dom Aukcyjny Copart dowodu rejestracyjnego TITLE od sprzedawcy pojazdu, pojazd ten zostaje wprowadzony do harmonogramu Sprzedaży Wirtualnej VB2 Virtual Sale. W tym czasie Klienci Lokalni i Internetowi nadal dokonują stawek w systemie Stawek Przedwstępnych Preliminary Bidding. Trwa to do momentu, kiedy do rozpoczęcia Internetowych Targów Wirtualnych VB2 Virtual Sale pozostaje jedna godzina.

Podczas Targów Wirtualnych VB2 Virtual Sale potężny serwer internetowy prowadzi sprzedaż aukcyjną! Z dowolnego punktu na świecie Klienci mogą dołączyć do licytacji poprzez zalogowanie się do serwisu aukcyjnego Copart i wybranie opcji Targów Wirtualnych VB2 Virtual Sale. W momencie rozpoczęcia Targów Wirtualnych VB2 Virtual Sale zostaje wyświetlonych 5 (pięć) zdjęć wraz z aktualną stawką ze Stawek Przedwstępnych Preliminary Bidding. Bid4U będzie reprezentował najwyżej obstawiającego w trakcie procesu Stawek Przedwstępnych Preliminary Bidding w czasie trwania Targów Wirtualnych VB2 Virtual Sale. Po zakończeniu obstawiania rozpoczyna się odliczanie. Jeżeli nikt nie zalicytuje w czasie trwania licytacji, to pojazd jest sprzedawany do obstawiającego najwyżej. Ten proces jest szybki, łatwy i przyjazny dla Użytkownika.

Dom Aukcyjny Copart stale wprowadza ulepszenia i udoskonalenia, aby móc oferować Państwu usługi jak najlepszej jakości.

Stawki Przedwstępne

Ci z Państwa, którzy mają napięty harmonogram, mogą skorzystać z naszego unikalnego systemu Stawek Przedwstępnych Preliminary Bidding. Funkcja ta umożliwia Państwu dokonywanie stawek na wybrane przez siebie pojazdy przez 24 godziny na dobę, w dowolnym momencie. Zamknięcie Stawek Przedwstępnych następuje na godzinę przed rozpoczęciem licytacji. System ten nazywa się BID4U (Bid for You).

Dzięki BID4U proces licytacji jest łatwiejszy i bardziej wydajny. Podczas Aukcji Wirtualnej Preliminary Bidding BID4U reprezentuje osobę, która obstawiła najwyżej podczas Targów Przedwstępnych Virtual Auction. Sprowadza się to do tego, że wprowadzają Państwo najwyższą kwotę, jaką są skłonni zapłacić za wybrany pojazd, a system BID4U będzie prowadził licytację w Państwa imieniu do kwoty wprowadzonej podczas Aukcji Wirtualnej Virtual Auction, do jakiej Państwo postawili stawkę.

Jeżeli Państwa stawka będzie najwyższa, to istnieje możliwość, że wylicytują Państwo wybrany pojazd za mniejszą stawkę niż maksymalna wprowadzona.

Przykładowo: Jeżeli maksymalna wprowadzona kwota to 2.000,00 USD, a licytacja się zakończy na 1.200,00 USD, to Państwa stawka będzie najwyższa i tym sposobem wygracie Państwo licytację za kwotę 1.200,00 USD.
Proszę pamiętać, że maksymalna wprowadzona stawka jest kwotą ściśle poufną.

Stawki wirtualne

Stawki Wirtualne VB2 Virtual Sale są dokonywane w czasie rzeczywistym podczas Licytacji Wirtualnej Virtual Auction. Data sprzedaży Sale date wskazuje termin, kiedy interesujący Państwa pojazd będzie licytowany. Numer pojazdu Lot number wskazuje kolejność, w jakiej będą licytowane pojazdy, natomiast Aktualna Stawka Current Bid wskazuje kwotę, która jest w tej chwili oferowana za dany pojazd. BID4U może także reprezentować inną wyższą stawkę w czasie rzeczywistym.

Uwaga! Po wprowadzeniu stawki nie można już jej ani obniżyć, ani wykasować. Możliwe jest jedynie jej podwyższenie w dowolnym momencie.

W przypadku remisu pomiędzy użytkownikiem licytującym podczas Targów Wirtualnych Virtual Bidder i osobą, która dokonała Stawki Przedwstępnej Preliminary Bidder - należy skorzystać z opcji jednorazowego podwyższenia stawki Bid Increment.

Dom Aukcyjny Copart czyni wszystko, aby uniknąć remisu. Jednak w przypadku, kiedy do remisu dojdzie, zgodnie z polityką serwisu aukcyjnego Copart, pojazd trafia do użytkownika biorącego osobisty udział w licytacji on-line na żywo VB2 Virtual Sale.

Aby uniknąć remisu pomiędzy Klientem biorącym udział w Licytacji Wirtualnej Preliminary Bidder i Klientem korzystającym z systemu Stawek Przedwstępnych Virtual Bidder, w systemie BID4U przewidziano opcję o nazwie Bid Increment. Jeżeli opcja ta zostanie wybrana, to w przypadku remisu BID4U dokona automatycznie jeszcze jednej stawki minimalnej ponad wskazaną sumę maksymalną celem przełamania remisu. Jeżeli użytkownik z wyższą kwotą maksymalną przebije Państwa ofertę, to wówczas zostaną Państwo powiadomieni o tym w stosownej wiadomości e-mail.

Jeżeli natrafili Państwo na jakiś problem podczas dokonywania stawek, mogło to być spowodowane przez jeden z poniższych czynników:

Proces rejestracyjny nie został zakończony

Prosimy sprawdzić, czy wypełniony Formularz „Pełnomocnictwo do nabycia pojazdu” (Power of Attorney - POA) w języku angielskim został podpisany i wraz z kopią dokumentu tożsamości wysłany pod wskazany numer faxu: +1-786-513-58-88 lub na adres e-mail: info@easyexport.us. Można również wysłać kopię w/w dokumentów logując się na swoje Konto Klienta.

Rezydenci USA mogą dostarczyć nam kopię prawa jazdy lub dokumentu tożsamości wydanego przez stan w USA.

Osoby mieszkające poza granicami USA są proszone o przesłanie kopii dokumentu tożsamości oraz wypełnionego i podpisanego Formularza „Pełnomocnictwo do nabycia pojazdu” (Power of Attorney - POA) w języku angielskim. Po zweryfikowaniu i potwierdzeniu informacji podanych w przesłanych dokumentach będą mogli Państwo przystąpić do uczestniczenia w licytacjach serwisu aukcyjnego Copart.

Jeżeli na Państwa ekranie pojawi się następujący komunikat:

“We're sorry. You have exceeded your bidding limits. Your bid cannot be accepted.”
“Przepraszamy, przekroczyli Państwo swój limit stawek. Stawka nie może być przyjęta” 

Oznaczać to będzie, że nie mają Państwo wystarczających środków w swoim depozycie gwarancyjnym. Depozyt gwarancyjny powinien wynosić przynajmniej 10% kwoty, za którą zamierzacie Państwo nabyć prawo do udziału w wybranej licytacji, lecz nie mniej niż 400,00 USD. Podczas procesu rejestracji mogą Państwo wpłacić depozyt gwarancyjny w wysokości nie większej niż 400,00 USD, co umożliwia licytację do 4.000,00 USD. Po zakończeniu procesu rejestracyjnego mogą Państwo zwiększyć sumę depozytu gwarancyjnego w celu uczestniczenia w licytacjach do wyższej kwoty. Można tego dokonać po wejściu w zakładkę Opłaty on-line. Płatności mogą być realizowane kartą kredytową, kartą debetową, poprzez system PayPal lub przelewem. Zostaną Państwo poproszeni o podanie Nazwy Użytkownika User ID (sześciocyfrowy numer Klienta) w celu szybszego zaksięgowania wpłaty.

Jeżeli mają Państwo wykupiony stały dostęp do serwisu aukcyjnego Copart i chcą Państwo licytować więcej niż jeden pojazd, to wymagany będzie depozyt gwarancyjny w wysokości przynajmniej 400,00 USD na każdy z licytowanych pojazdów.

Przykładowo: Jeżeli chcą Państwo licytować jednocześnie dwa pojazdy, to wówczas w depozycie gwarancyjnym musi się znajdować przynajmniej 800,00 USD. To pozwoli na licytowanie pojazdów do kwoty do 8.000,00 USD łącznie na oby dwa pojazdy. Jeżeli zechcecie Państwo licytować powyżej 8.000,00 USD przy obu pojazdach, to wówczas depozyt gwarancyjny musi zostać zwiększony do kwoty wynoszącej przynajmniej 10% kwoty ogółem, do której zamierzają Państwo licytować. Podobnie jest w przypadku, kiedy chcą Państwo licytować trzy pojazdy naraz. Depozyt powinien wynosić wówczas co najmniej 1.200,00 USD. Pozwoli to na licytowanie trzech pojazdów do kwoty 4.000,00 USD każdy lub do wartości łącznej licytowanych pojazdów w kwocie 12.000,00 USD.

Jeżeli na Państwa koncie nadal znajdują się nieuregulowane należności dotyczące ostatnich transakcji lub jeżeli wygrali Państwo pojazd na poprzedniej licytacji, to nie będą mogli Państwo licytować następnego do czasu zakończenia wszelkich transakcji finansowych i uregulowania należności z tytułu otrzymanych INVOICE.

Jeżeli na Państwa ekranie zostanie wyświetlony komunikat o następującej treści:

“Unexpected error occurred”
“Wystąpił niespodziewany błąd”

Prosimy wówczas sprawdzić datę sprzedaży wybranego pojazdu. Jeżeli nie jest podana data sprzedaży, oznacza to, że pojazd został wycofany z licytacji w serwisie aukcyjnym Copart bez podania przyczyny lub z powodu braku wymaganych dokumentów, umożliwiających jego wystawienie na licytację.

Jeżeli została wprowadzona wyższa stawka, ale nie jest ona widoczna na liście aktualnych stawek, możliwe, że konieczne jest odświeżenie lub ponowne załadowanie strony. Można też zmienić ustawienia Internet Explorer dla tymczasowych plików internetowych:

In Internet Explorer 3.0 select View -> Options and click on the "Advanced" tab.
W Internet Explorer 3.0 wybierz Widok ->Opcje i kliknij na zakładkę “Zaawansowane”.

In Internet Explorer 4.0 select View -> Internet Options and click on the "General" tab. Click on the Settings button for Temporary Internet Files and select "Every visit to the page" under "Check for newer versions of stored pages:"
W Internet Explorer 4.0 wybierz Widok -> Opcje Internetowe i kliknij na zakładkę “Główne”, następnie kliknij na przycisk Ustawienia dla Tymczasowych Plików Internetowych i zaznacz Każda wizyta na stronie” pod Sprawdź czy jest nowsza wersja zapisanej strony:”

Pamiętaj! Jedynym sposobem na umieszczenie stawki w Targach Przedwstępnych Preliminary Bid i uczestniczenie w licytacjach on-line na żywo VB2 Virtual Sale jest zalogowanie się na stronie internetowej Domu Aukcyjnego Copart.

Jeżeli na Państwa ekranie pojawi się następujący komunikat:

“Invalid bid amount. Please enter digits only (0-9)”
Nieprawidłowa kwota stawki. Proszę wprowadzać tylko cyfry(0-9)”

Wówczas prosimy sprawdzić prawidłowość wprowadzonej kwoty. System nie akceptuje znaków interpunkcyjnych. Na przykład: jeżeli chcą Państwo postawić 1.000,00 USD (jeden tysiąc USD), trzeba wprowadzić 1000 w jednym ciągu (bez znaków interpunkcyjnych).

Jeżeli na Państwa ekranie pojawi się następujący komunikat:

“Current status does not allow online bidding”
“Aktualny status nie pozwala na obstawianie on-line”

Wówczas prosimy skontaktować się z naszym Biuro Obsługi Klienta

Wygranie aukcji

Skąd wiadomo, że wygrali Państwo aukcję

Po wygraniu pojazdu otrzymają Państwo potwierdzenie z serwisu aukcyjnego Copart drogą e-mailową. Wraz z potwierdzeniem zostanie przesłany INVOICE serwisu aukcyjnego ING Solutions. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu otrzymają Państwo potwierdzenie wygrania aukcji z serwisu aukcyjnego Copart, a nie otrzymają INVOICE z serwisu aukcyjnego ING Solutions, to wówczas mogą Państwo zalogować się na swoje Konto Klienta i otrzymać pełny dostęp do swoich dokumentów INVOICE poprzez kliknięcie na ikonę Informacje o sprzedaży Sales Inquiry. W tej zakładce mogą Państwo sprawdzić swoje dokumenty INVOICE oraz uzyskać informacje o swoich transakcjach. 

Krok 3: Opłata INVOICE

Po wygraniu pojazdu

Informacje i instrukcje dotyczące płatności

Wszystkie pojazdy są sprzedawane Państwu przez serwis aukcyjny ING Solutions LLC, nie przez serwis aukcyjny Copart. Z tego powodu wszelkie płatności za pojazd muszą być przekazane do serwisu aukcyjnego ING Solutions LLC. Aby uniknąć naliczenia kar lub anulowania transakcji, wpłaty należy dokonać w taki sposób, aby środki znalazły się na koncie serwisu aukcyjnego ING Solutions LLC na drugi dzień roboczy po wygraniu licytacji (nie licząc dnia licytacji). Płatności obejmują pełny koszt wylicytowanego pojazdu, opłatę za usługi serwisu aukcyjnego Copart oraz opłatę transakcyjną dla firmy ING Solutions, która wynosi 200,00 USD za każdy zakupiony pojazd. Wszelkie płatności muszą być dokonane w walucie USD (dolary amerykańskie). Jedynym akceptowalnym sposobem płatności za zakupiony pojazd jest przelew bankowy na konto firmy ING Solutions.

Uwaga! Środki znajdujące się w depozycie gwarancyjnym nie mogą być wykorzystane do rozliczenia się za zakupiony pojazd w części lub w całości.

Dokładne dane potrzebne do dokonania przelewu znajdują się na dokumencie INVOICE. Większość banków nalicza opłatę za przelew. Niektórzy zagraniczni Klienci będą musieli wnieść opłatę za przelew do banku pośredniczącego. Prosimy nie zapominać o tym podczas dokonywania przelewu. 

Podatek od sprzedaży

Podatek od sprzedaży może zostać uwzględniony dodatkowo w dokumencie INVOICE za zakupiony pojazd. Prawo stanowe wymaga od nas pobrania podatku od sprzedaży za pojazdy sprzedane rezydentom następujących stanów: Arizona, California, Florida, Hawaii, Illinois, Indiana, Massachusetts, Michigan oraz South Carolina. Rezydenci pozostałych stanów muszą zapłacić ten podatek podczas rejestracji pojazdu w swoim stanie.

Rezydenci, którzy nie są Rezydentami Stanów Zjednoczonych podatku od sprzedaży nie płacą.

Uprzejmie informujemy Państwa, że przy zakupie pojazdów w Domu Aukcyjnym Copart w Kanadzie opłaty różnią się od opłat Copart w USA. Doliczane są również dodatkowe opłaty TAX. Wysokość tych opłat zależy od ceny wygranego pojazdu.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat prosimy wejść na naszej stronie w rubrykę Symulator opłat.

Opłaty oraz kary za nieterminowe dokonanie wpłaty należności za zakupiony pojazd

Jeżeli środki za wygrany pojazd nie znajdą się na koncie serwisu aukcyjnego ING Solutions LLC w odpowiednim terminie, to mogą pojawić się dodatkowe opłaty zgodnie z poniższym:

 • wpłaty za wylicytowany pojazd należy dokonać w taki sposób, aby środki znalazły się na koncie serwisu aukcyjnego ING Solutions LLC na drugi dzień roboczy po wygraniu licytacji (nie licząc dnia licytacji). Po upływie tego terminu jest naliczana dodatkowa opłata za nieterminową wpłatę w wysokości 50,00 USD. Licytacje odbywają się od poniedziałku do piątku. Soboty i niedziele nie wlicza się do terminu, gdyż nie są one dniami roboczymi. Brak należności za pojazd na koncie serwisu aukcyjnego ING Solutions LLC na ósmy dzień (wliczając dzień licytacji) skutkuje skierowaniem go do powtórnej licytacji i przepadkiem wpłaconego depozytu gwarancyjnego. Należy jednocześnie podkreślić, iż terminowo dokonana wpłata i terminowy wpływ środków na konto serwisu aukcyjnego ING Solutions LLC, zwalnia od innych opłat dodatkowych, tj. od kary za nieterminową wpłatę lub opłaty parkingowej.
 • nasi Klienci mają sześć kolejnych dni kalendarzowych gwarantowanego bezpłatnego parkingu, licząc od dnia licytacji (w tym sobota i niedziela). Terminowo dokonana wpłata (środki muszą wpłynąć na konto serwisu aukcyjnego ING Solutions LLC na drugi dzień roboczy po wygraniu licytacji - nie licząc dnia licytacji) zwalnia od opłaty za nieterminową wpłatę lub dodatkowej opłaty parkingowej. Jednakże począwszy od siódmego dnia kalendarzowego, licząc od dnia wygrania licytacji, naliczana jest opłata parkingowa, która będzie tym większa, im większa jest zwłoka w zapłacie. Każdy dzień powyżej szóstego dnia to dodatkowe 20,00 USD. Należy także wziąć pod uwagę, iż USA to duży kraj, stąd też termin przewozu pojazdów przez firmę transportową ustalony jest w granicach od trzech do siedmiu dni. Koszt parkowania pojazdu w tym czasie pokrywa również nabywca pojazdu. Decyduje więc data wpływu środków na konto serwisu aukcyjnego ING Solutions LLC, gdyż dopiero z chwilą ich zaksięgowania możliwe jest przekazanie dyspozycji co do przewozu pojazdu. Im później wpłyną środki, tym większa będzie opłata parkingowa za postój do chwili podjęcia pojazdu przez przewoźnika. Lepiej zatem zdążyć z terminem wpłaty i nie martwić się dodatkowymi kosztami.

Uwaga! W przypadku nieuregulowania należności za wylicytowany pojazd w terminie 7-u dni (licząc od dnia licytacji) firma ING Solutions LLC ma prawo do ponownego wystawienia pojazdu na sprzedaż. W takiej sytuacji Państwo zostają dodatkowo obciążeni kwotą stanowiącą 10% wartości zakupionego pojazdu, lecz nie niższą niż 400,00 USD (w zależności od tego, która z tych kwot jest większa), potrącaną z wpłaconego depozytu gwarancyjnego. Ponadto w każdym wypadku obciążani są Państwo opłatą transakcyjną na rzecz firmy ING Solutions LLC w wysokości 200,00 USD.

Krok 4: Odbiór pojazdu

Transport pojazdu

Jeżeli zamieszkują Państwo w USA, to możecie Państwo odebrać swój pojazd 24 godziny po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, pod warunkiem, że płatność nastąpiła przed godz. 12:00. Prosimy sprawdzić stan swoich płatności przed zaplanowaniem odbioru pojazdu. Aby sprawdzić status płatności prosimy wejść na swoje Konto Klienta lub skontaktować się z naszym Biuro Obsługi Klienta.

Nasza usługa transportowa

Dla Państwa wygody i spokoju nasza firma oferuje usługi transportowe. Oferujemy szybki i bezpieczny transport w konkurencyjnej cenie. Zapraszamy do porównania cen i wyliczenia kosztów transportu na terenie USA i przez ocean.

Nasi Klienci, które skorzystali z naszej usługi transportowej, mogą sami sprawdzić status przesyłki zakupionego pojazdu. W tym celu należy zalogować się na naszej stronie internetowej na swoje Konto Klienta, a następnie kliknąć na ikonę Track.

Dokumentacja

Wymagane dokumenty są żądane zgodnie z wymogami prawnymi i aby zapobiec kradzieży danych osobowych.

Po wygraniu licytacji na aukcji Copart zostaną Państwo poproszeni o przesłanie do nas wypełnionego i podpisanego Formularza „Pełnomocnictwo do nabycia pojazdu” (Power of Attorney - POA) w języku angielskim. Dokument ten jest potrzebny do przerejestrowania pojazdu na Państwa nazwisko zgodnie z obowiązującymi wymogami (IRS i DMV) i znacznie przyspieszy procedurę przygotowania stosownych dokumentów.

Rodzaj otrzymanych od nas dokumentów zależy od pojazdu nabytego na aukcji. W każdym jednak przypadku dokumentacja pojazdu zostanie przepisana na Państwa nazwisko i przesłana na wskazany przy rejestracji adres. Przykładowo, jeżeli pojazd jest wystawiony do licytacji jako pojazd uszkodzony z wpisem Salvage w dowodzie rejestracyjnym TITLE, to wówczas jest on przekazywany wraz z tym dokumentem, jeżeli pojazd jest wystawiony do licytacji z dokumentem Certificate of Destruction, to przy zakupie tego pojazdu otrzymacie Państwo jedynie ten dokument. Natomiast, jeżeli pojazd jest licytowany na aukcji z dokumentem Bill of Sale, to w przypadku wygrania aukcji otrzymacie Państwo wyłącznie dokument Bill of Sale, wystawiony przez ING Solutions LLC. Wydział Ruchu Drogowego ma 60 dni na wystawienie stosownych dokumentów. Staramy się, aby ten czas był możliwie najkrótszy. 

Kontrola przebiegu procesów

Wszelkie informacje dotyczące Państwa Konta Klienta są oddalone jedynie o jedno kliknięcie myszką. Dzięki naszemu ekskluzywnemu systemowi zarejestrowani użytkownicy mogą na bieżąco uzyskiwać wszelkie informacje o swoich transakcjach i stanie Konta Klienta. Po zalogowaniu się na swoje Konto Klienta i kliknięciu na odpowiednią zakładkę mogą Państwo uzyskać wszystkie informacje dotyczące swojego Konta Klienta, drukować dokumenty INVOICE, sprawdzać aktualny status wybranych pojazdów lub innych dokumentów. Uaktualniamy dane na Państwa Koncie Klienta w ten sposób, że mogą Państwo śledzić zmiany w czasie rzeczywistym.

Formy płatności

Karta kredytowa/debetowa lub system PayPal

Karta kredytowa/debetowa lub system PayPal mogą być używane zarówno do uiszczania należnych opłat, jak i do wpłacania depozytu gwarancyjnego w wysokości minimalnej 400,00 USD lub dokonywania ewentualnych dopłat celem jego zwiększenia.
Nie można jednak regulować kartą kredytową/debetową czy też poprzez system PayPal należności za zakupiony pojazd! Prosimy zwrócić uwagę, że limit płatności kartą kredytową/debetową lub poprzez system PayPal w ramach jednej transakcji wynosi 2.500,00 USD.

Przelew bankowy

Wszelkie należności mogą zostać opłacone przelewem bankowym. Aby przyspieszyć zaksięgowanie wpłaty na Państwa konto prosimy o podanie przy dokonywaniu przelewu bankowego numeru dokumentu INVOICE lub Nazwę Użytkownika User ID (sześciocyfrowy numer Klienta). Po dokonaniu przelewu należy przesłać potwierdzenie wpłaty pod numer faxu: +1-786-513-58-88 lub na adres e-mail: info@easyexport.us.

Wpłaty osobiste

Jeżeli zechcecie Państwo odwiedzić nasze Biuro Obsługi Klienta osobiście w celu dokonania rejestracji czy wpłacenia depozytu gwarancyjnego w naszym Biuro Obsługi Klienta, prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty oraz skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu +48-500-33-11-31.

Uwaga! Nie mogą Państwo wykorzystać środków z depozytu gwarancyjnego na dokonywanie jakichkolwiek płatności.

 

 
Jak to działa?
video
Uzyskaj dostęp do aukcji Copart w 50-u stanach.
Sprawdź jak łatwo jest uczestniczyć w licytacjach pojazdów on-line i zaplanować koszty ich transportu. Zakup bez ryzyka!
Rezygnacja w każdej chwili.

Dodatkowa pomoc

Wyślij e-mail

 
CAPTCHA
Poprzez wpisanie kodu z obrazka zostaje wyeliminowana możliwość automatycznego rozsyłania spamu.
 
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
 

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.


Zadzwoń do nas

 

+1 786 866 9344  Stany Zjednoczone

Ameryka


+56 225 708 59 Chile
+503 211 335 27 Salwador
+52 554 628 2571 Meksyk
+507 836 5067 Panama
+51 170 079 81 Peru

Europa


+48 500 331 131 Polska
+358 942 597 821 Finlandia
+33 182 889 444 Francja
+49 711 218 431 22 Niemcy
+370 520 318 78 Litwa
+44 203 318 4862 Wielka Brytania

Region Azji i Pacyfiku


+61 290 370 220 Australia
© 2009–2019 ING Solutions LLC - Zarejestrowany Broker Domu Aukcyjnego Copart. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki handlowe i marki są własnością ich prawowitych właścicieli. Copart™ jest znakiem handlowym Copart Inc., Fairfield, California. BIDUX™ jest znakiem handlowym BIDUX LLC., Newark, New Jersey. Użycie treści z tej strony internetowej wymaga pozwolenia zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie i Polityce Prywatności.


Biuro Obsługi Klienta: +1 786-866-9344. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 5:00 AM - 6:00 PM (czasu EST).
Biuro Obsługi Klienta: +48-789-10-13-33. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00 (czasu polskiego).
Biuro Obsługi Klienta: +48-500-33-11-31. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00 (czasu polskiego).

 

Parse error: syntax error, unexpected ';' in /home/hosts/easyexport.us/html/www/includes/common.inc(1729) : eval()'d code on line 1